P.O.B 991 Kiryat Malachi, hermesh  corner of tnuva , Industrial Area, Be'er Tuvia

Tel | 972-8-8502181, 972-8-8580595     Fax | 972-8-8501774

קבלני בניין
קבלני בניין
קבלני בניין

ת.ד 991 קרית - מלאכי,  החרמש פינת תנובה,  אזור תעשייה  באר  טוביה

טל | 08-8502181,  08-8580595   פקס | 08-8501774

חזרה לעמוד הפרויקטים בבניה

הקמתם של פרויקטים הינו תהליך סבוך וארוך, אשר מורכב משלבים רבים. אם החלטתם לרכוש דירה מקבלן באחד מן הפרויקטים למגורים שהוא מקים, כדאי שתכירו את השלבים הבסיסיים המרכיבים פרויקט כזה:

 

שלב התכנון

בניית פרויקטים למגורים תתחיל תמיד בתכנון מוקדם של הפרויקט, הכולל פירוט מלא של כל המבנה על ידי האדריכל שמונה בידי הקבלן. התכנון צריך להתאים לתוכניות התקפות באזור הבניה, על מנת שניתן יהיה לקבל היתר בניה מן הועדה לתכנון ובניה.

 

הכנות בשטח

לאחר גמר התכנון, יתחיל הקבלן להכין את המגרש שעליו עומד לקום הפרויקט. שלב זה כולל תחילה פינוי מוחלט של המגרש, שלעיתים ניצבים בו מבנים ישנים, צמחיה ועוד. בהמשך, מגדר הקבלן את שטח הבניה, על מנת להגן על עוברים ושבים ולשמור על ציוד יקר ערך שימוקם באזור.

 

הקמת בסיס המבנה

בדרך כלל יכלול שלב זה עבודות עפר אשר במסגרתן יחפור הקבלן באדמה ויפנה אותה, על מנת לצקת את היסודות של הבנין. כאשר הפרויקט כולל חניה תת קרקעית, למשל, שלב זה בבניה ייארך זמן רב יותר, שכן יש לחפור בור עמוק יותר לצורך הענין.

 

בניית השלד

השלד של הבניין הוא שמעניק למבנה את היציבות שלו לאורך זמן. השלד צריך לשאת את העומסים השונים של הבניין, המערכות שלו וכן עליו להיות ערוך להתמודדות עם לחצים חיצוניים שונים, כגון רעידות אדמה. זהו שלב חשוב ביותר בבניה, שמשליך על השלבים הבאים, ולכן יש לבצעו במקצועיות רבה.

 

הקמת קירות

בשלב זה מושלמים הקירות של המבנה, אשר חלקם מהווים קירות תומכים הנושאים בעצמם בתפקיד שלד הבניין, וחלקם מחיצות שאינם תומכים בשלד.

 

בניית מערכות המבנה

בשלב זה, מקים הקבלן את התשתיות השונות שצפויות לשמש את דיירי הפרויקט – חשמל, גז, מים, ביוב, טלפון, טלויזיה, מיזוג ועוד.

 
עבודות גמר

שלב זה כולל את חיפוי המבנה, ריצוף הדירות, התקנת חלונות ודלתות, התקנת כלים סניטריים, טיח וצבע.

 

פיתוח אזורי

השלב האחרון בהקמת פרויקטים למגורים הוא בדרך כלל פיתוח השטח של הבניין, הכולל אדריכלות נוף, שתילה של צמחיה, התקנת תאורה אזורית וכו'.